Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák

Družina a školní klub

Školní družina a školní klub byly zřízeny rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje v souladu s § 148 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“
Školní družina a školní klub plní výchovně vzdělávací funkce před vyučováním a po vyučování, posiluje v dětech kladné povahové vlastnosti, dbá na dodržování základních hygienických návyků, ochrany životního prostředí. Je zaměřena na aktivní a rekreační využití volného času. Souběžně s činnostmi organizují vychovatelky akce většího rozsahu, např. víkendové výlety, vánoční besídky, návštěvy kina a divadla.
ŠD a ŠK se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., „o zájmovém vzdělání“ a Vnitřním řádem.
 
Kontakty:
Vedoucí vychovatelka: Pavlína Víchová, pvichova@zs-spicak.cz
 
Na naší škole je zřízeno 8 oddělení ŠD, které navštěvuje 215 dětí z 1. stupně. Školní klub (ŠK) byl zřízen především pro děti z 2. st. naší školy. Klub navštěvuje 30 dětí.
 • 1. oddělení - Lucie Vlastová
 • 2. oddělení - Pavlína Víchová
 • 3. oddělení - Helena Kácovská
 • 4. oddělení - Hana Ludvíková
 • 5. oddělení - Radka Vrabcová
 • 6. oddělení - Lenka Limberková
 • 7. oddělení - Alexandra Ritschelová
 • 8. oddělení - Veronika Staňková
 • Školní klub - Zuzana Hasenkopfová
Organizace činnosti ŠD a ŠK:
 • ranní činnost: 6.00 – 7.40
 • odpolední činnost: 11.40 – 17.00
Úplata za družinu a klub:
 • Výše úplaty ve ŠD a ŠK  je stanovena na 350,- Kč měsíčně na jedno dítě.
 • Výše úplaty při příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti za kalendářní měsíc činí 110 Kč.
 • Hradí se trvalým příkazem (hotově výjimečně po osobní dohodě), vždy do 15. dne v měsíci. Dle vyhlášky o zájmové činnosti může ředitel školy rozhodnout ve správním řízení o prominutí úplaty.
 • Trvalý příkaz 9/2023 – 6/2024
Číslo účtu: 17132421
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte (dostanou rodiče od třídní učitelky)
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – NUTNÉ
Splatnost: do 15. dne stávajícího měsíce – NUTNÉ