Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák

Přípravný ročník

Přípravné třídy na naší škole fungují od roku 1998/99. Obsah vzdělávání  je součástí školního vzdělávacího programu. Jeho mottem je: “Jsem človíček zvídavý i hravý“ (rozklikněte odkaz, najdete Školní vzdělávací program). Vzdělávání probíhá zdarma.
Je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých  je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Nezbytné je kladné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Přednostně přijímáme děti s odkladem školní docházky.
 
Zápis pro školní rok 2024/25
Třídní učitelky:
 
První třídní schůzka se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2024 od 16 hodin ve III. pavilonu. 

 

Všechny děti z přípravných tříd mají vyčleněné místo ve školní družině (ŠD) a možnost stravovat se ve školní jídelně (ŠJ):