Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
2. 12. 2020

Dne 24. 11. se několik dětí z 5.oddělení zúčastnilo projektového dne – Zdravověda – První pomoc. Cílem projektového dne bylo rozvíjení znalostí a dovedností při poskytnutí prvnípomoci.     

 • Radka Vrabcová

Radka Vrabcová

30. 11. 2020

Jak jistě víte, naše škola poskytovala po celou dobu výjimečného stavu zázemí pro děti rodičů pracujících v IZS. Zaměstnanci školy k tomu určení, se dětem plně věnovali každý den. Děti se učily online a z připravených písemných podkladů, ale také stříhaly, lepily, malovaly, dlabaly dýně, četly, odpočívaly, zlobily, tvořily v keramické dílně, sportovaly, soutěžily a hrály si.

 • Pavlína Víchová

Pavlína Víchová

27. 11. 2020

Výuka na 1. stupni se obnovuje pro všechny ročníky, včetně dětí z přípravek, formou povinné docházky do školy. Školní družina je v provozu v běžném režimu (bez kroužků). Výuka na 2. stupni je povinná pro 9. ročník a v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 pro žáky 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. 

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

27. 11. 2020

Tak se to povedlo! Co? Udělat radost, potěšit, poděkovat. Komu? Všem lékařům, lékařkám, sestřičkám a ostatnímu personálu v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. Proč? Za to, co dělají!

 • Jana Němcová

Mgr. Jana Němcová

21. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vzhledem ke stále trvajícímu mimořádnému stavu a z něj plynoucích omezení aktivit školy se nekonají plánované třídní schůzky - v úterý 24. 11. , ani Rozsvěcení vánočního stromu (vánoční jarmark) – v pátek 11. 12. O dalších případných změnách vás budeme včas informovat.

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

16. 11. 2020

Od středy 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro děti z přípravných tříd, žáky 1. a 2. ročníků. Žáci se učí podle aktuálních rozvrhů (eŽK, web školy). Provoz školní družiny je omezen na dobu od 6.30 - 16.00 hodin, úplaty za říjen a listopad budou vráceny poměrnou částkou.  

 • Iveta Kurdzielová

Mgr. Iveta Kurdzielová

12. 11. 2020

Ač by to nikdo z vás nečekal, i my se učíme online. Jsme přeci jenom ještě malé děti, ale můžeme Vám klidně ukázat, jak to krásně zvládáme.

 • Aneta Šmídková

Bc. Aneta Šmídková

6. 11. 2020

V pátek 6. listopadu 2020 dopoledne zavítala na naši školu starostka České Lípy paní Jitka Volfová. Přijela se podívat, jak pracovníci naší školy pečují o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. 

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

3. 11. 2020

Od 5. listopadu se na II. stupni vyučuje online pouze přes aplikaci MS TEAMS!

 • Jan Havlásek

Bc. Jan Havlásek