Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
28. 9. 2021

Od středy 29. září do pátku 1. října 2021 bude na naší škole probíhat tradiční akce "kytičkové dny". Pořádá ji Liga proti rakovině a letos se koná po pětadvacáté.

 • Pavlína Svobodová

Mgr. Pavlína Svobodová

27. 9. 2021

V pátek 24. 9. proběhl na 2. stupni naší školy projektový den se zaměřením na Evropský den jazyků a Den české státnosti. Od rána panoval ve 2. pavilonu pracovní duch. Děti spolu se svými třídními učitelkami a učiteli se zabývaly připravenými tématy. 

 • Pavlína Misíková

Mgr. Pavlína Misíková

26. 9. 2021

Na Špičák dorazil podzim, poznali jsme to podle nevyzpytatelného počasí, ale také podle toho, že se konala jedna z tradičních akcí na této škole. Společným znakem této akce je červená barva, která převládá nejen na oblečení dětí, ale i pedagogického sboru.

 • Květoslava Hradecká

Květoslava Hradecká

22. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a žákyně, sděluji tímto, že jsem na pondělí 27. 9. 2021 vyhlásil dle odst. 2 § 24 zákona č. 561/2005 Sb., „školský zákon“, v platném znění, volno. Škola ani školní družina nebudou v provozu. Všichni strávníci školní jídelny mají na tento den oběd odhlášen.

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

22. 9. 2021

Dne 22. 9. se konal přespolní běh na Rasově hůrce. Zúčastnit se mohli žáci prvního stupně v kategoriích „mladších“ (1.–3. ročník) a kategorii „starších“ (4.–5. ročník). Závod se běžel štafetovým způsobem na 4 úseky. 

 • Jakub Hrdina

Jakub Hrdina

21. 9. 2021

V pondělí odpoledne jsme se my učitelé sešli jen tak na kafíčko s rodiči a dětmi ze šestých ročníků. Povídali jsme si o přechodu dětí z 1. na 2. stupeň, o novinkách ve škole a o aktivitách, které připravujeme.

 • Pavlína Misíková

Mgr. Pavlína Misíková

21. 9. 2021

Dne 15. 9. 2021 se uskutečnilo okresní kolo přespolního běhu žáků 2. stupně. Počasí, které je v tomto období dost proměnlivé, nám přálo, a proto se mohla hrstka našich reprezentantů školy vydat směrem k Rasově hůrce, kde se závody konaly.

 • Jakub Hrdina

Jakub Hrdina

21. 9. 2021

Ve středu 15. 9. se na naší škole uskutečnil 2. ročník branného dne. Tato akce se nesla v podobném duchu jako loni.

 • Vojtěch Legner

Mgr. Vojtěch Legner

17. 9. 2021

Středu 15. 9. strávili žáci 1. tříd a Pastelek na hřišti školy. Zde se zúčastnili hravého sportování. Počasí přálo a tak jsme si dopoledne užili. 

 • Iva Brožová

Mgr. Iva Brožová