Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

  • Jitka  Šťástková

Mgr. Jitka Šťástková

2. 9. 2021

Tradiční vítání prvňáčků na školní zahradě 1. září se stalo příjemnou a veselou tradicí. V doprovodu rodičů, babiček i dědečků se zde sešlo 37 dětí do přípravek a 100 prvňáčků.


Vítání moderoval pan učitel Pavel Kožáni. Ten také představil paní třídní učitelky, paní asistentky i vychovatelky ze školní družiny. Na úvod pronesl několik povzbudivých slov ředitel školy Libor Šmejda. Doplnil ho místostarosta města pan Jaroslav Turnhöfer. Ten dětem také přinesl drobné dárky, které jim k zahájení školní docházky věnovalo město Česká Lípa.

Ze zahrady si pak paní učitelky odvedly malé školáky do vyzdobených tříd. V tomto školním roce jsme na naší škole otevřeli čtyři první třídy a tři třídy přípravného ročníku.

Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a celý školní rok byl pro ně úspěšný.