Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Veletrh dětského čtenářství

Veletrh dětského čtenářství

  • Iveta  Honzejková

Mgr. Iveta Honzejková

6. 6. 2024

Ve čtvrtek 6. června se autobus plný čtenářů, kteří mají o knihy zájem vydal do Liberce. Čtenáři navštívili zdejší Veletrh dětského čtenářství.


Cesta i přes mnohá omezení na trase utekla celkem rychle a my stáli před Vědeckou knihovnou v Liberci. Při vstupu na veletrh dostal každý vstupní náramek. Poté následoval přesun k první části programu a údiv dětí nad množstvím knih a časopisů.

Na žáky 1. stupně čekala paní Veronika Burger - Budilová, která je za pomoci předčítání a následného režisérského vedení úžasně vtáhla do děje knihy - „ Pipi dlouhá punčocha“. Po celou hodinu jí žáci pomáhali a hráli dva kamarády Aniku a Toma. Pipi je učila být veselými, hravými, ale spravedlivými. Bojovali společně proti šikaně, pluli na moři a dokonce zpívali s Pipi písně. Poté se přesunuli do knihovní kavárny, kde posvačili a zakoupili si dobrůtky. Následně si prohlédli knižní stánky s prodejem knih,účastnili se drobných soutěží. Následovalo čtenářské Domino. Žáci si vybrali knihu podle obalu a jejich úkolem bylo, sestavit od dané knihy Domino podle toho, co má kniha s další společného. Závěr festivalu patřil knize Bublinárium. Psali a kreslili do knihy komiks a knihu si poté odnesli domů.

Na žáky druhého stupně čekalo autorské čtení z knihy Františka Tichého: Rekrut 244 . Jony je obyčejný teenager z roku 2055. Sbírá sociální kredity, sportuje a nechává se vést vševědoucím Systémem. Je však vybrán na tajnou armádní misi a už nic nebude jako dřív. Autorské čtení nás vedlo k zamyšlení - k čemu může vést permanentní připojení, jaké jsou možnosti a výzvy technologického rozvoje. A v neposlední řadě kde jsou hranice lidského rozhodování a svobody. Po malém občerstvení se přesunuli do kina Varšava. Zde je čekalo Listování v knize – Straka v říši entropie. V bajkách M.Baňkové zvířata luští záhady existence a fungování světa i fyzikální zákony.