Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Špičákovské sportovní dny - 1. stupeň

Špičákovské sportovní dny - 1. stupeň

  • Iva  Brožová

Mgr. Iva Brožová

23. 6. 2024

Ve dnech 20. a 21. 6. proběhly na hřišti školy Špičákovské sportovní dny 1. stupně.


Všichni žáci poměřili své síly ve třech disciplínách – běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Závěrečné štafety se zúčastnili jen vybraní žáci a žákyně.

Nejlepší sportovci byli odměněni medailí, diplomem a sladkostí.

Za pomoc při organizace her děkuji žákům 9.B a 8.B. Zároveň děkuji jejich třídním učitelům – paní učitelce Bílé a panu učiteli Novákovi.