Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Školní výlet na Jedlovou

Školní výlet na Jedlovou

  • Ilona Svobodová

Mgr. Ilona Svobodová

21. 6. 2022

Dne 17. 6. třída 7. A absolvovala výlet vlakem  s pěším výstupem na vrchol Jedlová v Lužických horách. 


Cestou z nádraží Jedlová  žáci plnili úkoly, pří kterých poznávali stromy, keře, rostliny a zvířátka.  Na samém vrcholu je čekala práce s turistickou mapou, při které předvedli své znalosti získané z hodin zeměpisu i matematiky.  

Za splněné úkoly a po vypracování pracovního listu se dostali k nápovědě,  kde najít  poklad. Přestože byl poklad uschován ve vysokých kopřivách našli se odvážlivci  z řad chlapců i děvčat, kteří se nebáli pro poklad dojít a následně se podělili s ostatními členy svých družstev. 

Na závěr všichni radostně vystoupali 123 schodů na rozhlednu, kde se potěšili dalekým výhledem do okolí. Počasí bylo mimořádně příznivé a cesta z kopce zpět na nádraží uběhla všem rychle, bez úrazů a v dobré náladě.