Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Školní Den Země

Školní Den Země

  • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek

21. 4. 2022

Po dvouleté covidové odmlce proběhl 20. dubna na naší škole Den Země. Stanoviště pro přípravné třídy a 1. - 3. ročníky obsadili žáci 7. D.


Prezentovali zde lípu srdčitou - náš národní strom a využili plastových figurek jako ukázek bezobratlých živočichů a obratlovců žijících na naší modré planetě. Další skupina používala plyšová zvířátka k poznávání našich a cizokrajných živočichů. Na posledním stanovišti děti sestavovaly pohádkové dvojice, v nichž bylo alespoň jedno zvířátko.

Pro 4. - 5. ročníky byla připravena naučná trasa po našem rozlehlém areálu školy, kde se děti seznamovaly s různými stromy a keři např. smrkem pichlavým, tisem červeným, borovicí, jilmem, metasekvojí, sekvojovcem. Také poznávaly živočichy, kteří pobývají v okolí naší školy.

Poděkování patří žákům 7. D za jejich profesionální přístup, všem zúčastněným třídám včetně paní třídních učitelek a asistentek za vzornou účast na akci a dohled nad dětmi. V neposlední řadě patří dík všem třídám 1. a 2. stupně, kteří se aktivně účastní úklidových akci v rámci Dne Země.