Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello
On-line výuka ve 3. A

On-line výuka ve 3. A

Mgr. Marta Pilařová

9. 5. 2020
Jak se v této nelehké době vzděláváme ve 3.A? Na začátku každého týdne dostaneme úkoly, které máme v tomto týdnu splnit. 

Aby se nám pracovalo co nejlépe, máme kromě možnosti klasické výuky přes „bakaláře“ možnost navštěvovat vlastní webovou stránku třídy. Tady najdeme nejen úkoly a důležité informace, ale také odkazy na výuková videa a portály na procvičování, fotografie kamarádů z času karantény a z předchozích ročníků. 3x v týdnu máme možnost procvičovat s paní učitelkou češtinu, matematiku a angličtinu přes skype. Na konci každého týdne zhodnotíme krátkým dotazníkem, jak se nám podařilo úkoly splnit.
Chtěla bych touto cestou jménem mým, i všech dětí ze 3.A poděkovat panu Blažkovi, který nám tuto stránku pomohl založit, nadále ji spravuje a stará se o IT zázemí naší on-line výuky. Děkujeme!