Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Od pazourku k řemdlichu

Od pazourku k řemdlichu

  • Daniela  Doležalová Golisová

Mgr. Daniela Doležalová Golisová

27. 5. 2022

Ve středu 25. 5. se 4. D vydala do Vlastivědného muzea v České Lípě, aby se dozvěděla dějiny České Lípy od nejstarších dob lidské historie až po dobu husitskou.


Přivítala nás paní průvodkyně, děti se rozdělily do dvojic a každá dvojice dostala krásný barevný pracovní list, který průběžně doplňovala podle toho, co se dozvěděla. Děti zjistily, že muzeum je hodně rozlehlé a zdaleka jsme neviděli všechno. Protože děti byly nadšené, mohli jsme si ještě prohlédnout expozici s exotickými zvířaty. Překvapilo nás, že mezi vycpanými zvířaty jsou umístěná terária s živými tvory! Na závěr jsme dostali pozvání na návštěvu s rodiči, protože dne 10. 6. se koná muzejní noc. Děti slíbily, že to určitě doma povědí rodičům a přijdou se podívat. No a my se budeme těšit na další setkání v příštím roce, kdy se budeme učit už o novější historii.