Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--
Den zvířat v muzeu

Den zvířat v muzeu

  • Jana  Němcová

Mgr. Jana Němcová

9. 10. 2022

Čtvrteční dopoledne děti z přípravných tříd navštívily českolipské muzeum a společně s dětmi z jiných škol a školek si připomněly Den zvířat.


Postupně si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely svoji bystrost, paměť, obratnost, pečlivost, ale také si prohloubily vědomosti právě o zvěři a zvířatech. Nejvíc děti zaujaly živí dravci ze Sychrova a také přednáška od ornitologa o jeřábu popelavém. Dozvěděli jsme se, že jeřába popelavého můžeme vidět nedaleko obce Zahrádky u Novozámeckého rybníka a jeho blízkém okolí. Lesník, který přijel z jedné z naší nejstarší obory Vřísek, nám přiblížil chov koz bezoárových a muflonů. Dopoledne v zahradách muzea se nám všem moc líbilo a ani rychlý déšť nám den nepokazil.