Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Tvořivé dílničky v  CTT

Tvořivé dílničky v CTT

  • Helena  Kácovská

Helena Kácovská

27. 2. 2023

V průběhu dnů 16. – 17. 2. 2023 děti z 1. a 3. oddělení školní družiny navštívily CTT, kde opět probíhaly tvořivé dílničky. 


Cestou mohly děti vidět Kostel sv. Kříže, Praktickou školu- ta dříve sloužila jako budova soudu a věznice, Červený dům-ten pro změnu sloužil panstvu jako letohrádek ke společenským zábavám a dnes je v něm depozitář českolipského muzea. Samotné dílničky byly zaměřeny na poznávání našeho města, což se nám hodilo k našemu ročnímu vzdělávacímu plánu „ Moje město“. Po přivítání kastelánem Vodního hradu panem Nárovcem, který celý program velmi pěkně vedl, si děti společně řekly básničku o domečku a pak si každý vybarvil vlastní domeček podle své fantazie. Po skončení výtvarné části následovala ta nejdůležitější část- povídání o historii a současnosti našeho města, České Lípy. Dětem byl nejdříve ukázán projekt města- jak vypadalo ve středověku, kde byly hradby a nejdůležitější stavby, řemeslné domky, dětem bylo  vysvětleno,  jak vznikaly názvy ulic a jaký zde byl nejdůležitější průmysl. V poslední části programu byly děti zapojeny do práce s mapou, kde samy hledaly budovy radnice, náměstí, parky, kostely… a následně samy přikládaly magnetky s obrázky na dané místo na mapě. Nejvíce se dětem líbila práce s mapou, dozvěděly se spoustu nových informací, které jim právě pan Nárovec velmi pěknou formou výkladu sdělil. Nakonec dostaly děti sladkou odměnu, velkou pochvalu za vzorné chování, ale i za vědomosti které prokázaly a odnesly si s sebou každý svůj namalovaný domeček, který použijí v  družině ke stavbě svého města. Cestou zpět do školy si ještě děti ještě jednou zopakovaly získané informace u velké nástěnné mapy jen malý kousek od CTT a pak už nás čekala jen cesta zpět do školy, kde na děti čekali rodiče.