Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem Facebook ZŠ Špičák
šKRPÁL 2023

šKRPÁL 2023

  • Eva Nohýnková

Mgr. Eva Nohýnková

13. 5. 2023

Turistický pochod pro širokou veřejnost, pořádaný již po sedmnácté, proběhl v sobotu 13. května 2023. Projít krátkou trasu či zdolat dlouhou trasu pěšky nebo na kole přišli současní i bývalí žáci školy, jejich rodiče i prarodiče, příbuzní a známí zaměstnanců školy, i další naši přátelé.


Jako v předchozích letech byly nachystány dvě základní trasy – krátká kolem kopce Špičák a dlouhá do Pihelu, Bukovan a Písečné. Dlouhá trasa byla současně i trasou cyklistickou.
Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili – namalovali plakáty, prošli obě trasy a vyznačili na mapách místa kontrol, vyrobili keramické placky a diplomy pro účastníky, prezenční listiny, zajistili kontrolní stanoviště a aktivity na nich, podíleli se na práci na startu a v cíli pochodu u naší školy. Ať to byli pedagogové, žáci či dobrovolníci z rodin, srdečně děkujeme na pomoc a spolupráci. Zvláštní poděkování patří vedoucí organizačního týmu Ivetě Truhlářové.

A jak to vše proběhlo? Na krátké trase se registrovalo 125 účastníků, na dlouhé 78 účastníků, cyklistů bylo 26. Celkem tedy letos bylo 229 účastníků. Většina z nich prošla celou zvolenou trasu, splnila úkoly na stanovištích a došla až do cíle. Tam kromě diplomu a keramické placky mohli posedět a opéct si buřtík u připraveného ohně.

Všichni účastníci byli z České Lípy a nejbližšího okolí, nikdo z větší dálky nás letos nepoctil svou návštěvou. Rekordy letošního ročníku jsou následující: nejmladší účastník byl devítiměsíční Ondřej, nejstarší účastníky našeho výšlapu byly 72letá paní Jana a 68letá paní Ludmila.

Zvláštní poděkování patří firmě Prominent za sponzorskou podporu naší akce. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník pochodu.