Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Školní družina

Školní družina

  • Helena  Kácovská

Helena Kácovská

9. 5. 2022

se také zapojila do oslav Dne Země. Děti z 3. odd. vyrobily tematický plakát a paní vychovatelky ze 7. a 1. oddělení připravily hravé odpoledne zaměřené na třídění odpadu. Úkolem bylo do připravených obrázků se symbolem nádob třídit ekologicky odpad.


V odděleních si společně průběžně celý týden povídaly o důležitosti ochrany přírody a o tom jak se k ní chovat. Děti z 5. oddělení v počtu 16 dětí + vychovatelka a asistentka pedagoga uklízely ve čtvrtek 5. 5. hřiště a park pod školou, děti z 2. oddělení s paní vychovatelkou se vrhly na odpadky na hřišti u pyramidy a v městském parku. Při úklidu hřiště děti našly injekční stříkačku s jehlou. Přivolali jsme Městskou policii, která brzy přijela a nález odstranila. Mezi další nalezené a odstraněné předměty patřily nedopalky, papírky, střepy (odklízely dospělé osoby), prázdné lahve, plastová víčka, cihly, dřevotřísková deska, předměty denní potřeby, plechová krabice od bonbónů, ale i DVD přehrávač. Naplnili jsme přes polovinu dva pytle odpadem. Všichni dodržovali daná pravidla, pracovali v rukavicích. Nikdo se nezranil. Žáci byli odměněni nejen samolepkou s logem Ukliďme Česko, ale i pochvalou do notýsku a sladkou odměnou.