Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Škola hrou

Škola hrou

  • Iveta  Truhlářová

Mgr. Iveta Truhlářová

26. 9. 2023

V letošním školním roce jsme se rozhodli úplně od základu změnit projektový den „Evropský den jazyků“ tak, aby byl veden v duchu slov našeho největšího pedagoga Jana Ámose Komenského.


Nápad byl na světě poměrně rychle, ale co realizace? Pro tak velkou školu s tolika studenty se jednalo o úkol hodný „mistrů svého řemesla“. Tak se celé organizační stránky ujali naši kolegové neboli CMS, v čele s paní učitelkou Alenou Zelinkovou, Janem Havláskem a Josefem Adámkem. Prvotní nápad stále a stále dolaďovali, až byl na světě dnešní projektový den pro 5. – 8. ročníky. Deváťáci vyjeli mimo Českou Lípu. 9. A a C do liberecké vědecké knihovny, kde se zúčastnili EDJ s kvízy, dabingem či setkáním s cizinci. A 9. B a D za pověstmi na hrad Házmburk.

Ráno jsme se všichni shromáždili na školním hřišti. Podle přesného algoritmu se děti rozdělily do 30 skupin. Nejstarší ve skupině byli žáci z osmých ročníků. Po rozdělení následoval odchod na jednotlivá stanoviště od jedničky do třicítky. Na stanovištích během pěti minut bylo nutné vyřešit hádanky či hlavolamy, kvízy nebo křížovky. Po pěti minutách skupiny odchází s razítkem za splnění úkolu či bez razítka, když se nezadařilo. Po pauze na svačinu se pokračovalo v plnění úkolů. Jednotlivá stanoviště byla připravena vyučujícími po dohodě s předsedy předmětových komisí. Takže do přípravy EDJ se opravdu zapojila celá škola. Na závěr došlo k vyhodnocení a vítězové získali sladké odměny, ale i každý zúčastněný dostal malý pamlsek.

Myslím, že jsme opravdu naplnili odkaz českého velikána v pedagogických vědách a díky organizačnímu týmu jsme si projektový den všichni užili.