Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
„hrupka“ opět v republikovém finále

„hrupka“ opět v republikovém finále

  • Gabriela  Fišarová

Mgr. Gabriela Fišarová

29. 5. 2023

Náš školní časopis obstál ve velké konkurenci a v 17. ročníku soutěže „Školní časopis roku 2023“ se umístil v Libereckém kraji na 1. místě. Tento triumf nám zajistil hladký postup do podzimního celorepublikového kola v Brně.


Po odmlce navázal náš časopis na tradici, každoročně se úspěšně zúčastnit soutěže o nejlepší časopis roku. V pátek 26. května se vydali zástupci redakce, Jakub Wilke (7. B) a Patrik Rovenský (7. A) na cestu do Prahy, kde v prostorách Vyšší odborné školy publicistiky probíhalo vyhlášení. Týden před odjezdem přišla do naší redakce od pořadatele zdrcující zpráva o tom, že se do soutěže oproti předešlému ročníku přihlásilo dvakrát více časopisů s velmi dobrou úrovní. Při čtení tohoto sdělení nás trochu zamrazilo, a tak jsme se smířili s tím, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Po usazení soutěžících v zaplněné aule školy se ujal slova a zahájení akce zástupce ředitele Mgr. Michal Schuster. Dozvěděli jsme se, že do letošního ročníku se přihlásilo 71 školních časopisů. Hodnocení bylo pro porotce velmi komplikované, neboť většina zaslaných časopisů, a to jak elektronických, tak i tištěných měla velmi dobrou úroveň. Konstatoval, že tento ročník potvrdil stoupající zájem redakcí na kvalitní tvorbě a na grafickém zpracování. Hodnotitelé měli pak velmi obtížné zadání vybrat z každého kraje, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Prahy, tři nejlepší časopisy základních škol a první dva poslat do celorepublikového finále. S přibývajícím časem napětí v sále rostlo, protože nikdo nevěděl, zda si nějaké ocenění odnese, či pojede domu s prázdnou. Pak přišel na řadu Liberecký kraj. „První místo získává časopis s velmi vtipným názvem…..“hrupka“. Za vřelého potlesku si naši redaktoři přebrali diplom a cenu. Teď už nám bylo hej! Věděli jsme, že jedeme do republiky.

Toto umístění je pro nás, redakci, ale i celou školu, velkou odměnou a motivací dále pokračovat v práci. Velký dík patří všem, kdo do našeho časopisu přispívají, ať textem, obrázky, fotografiemi či nápady, ale poděkovat bych chtěla za sebe i za p. uč. Danu Bílou všem, kdo si časopis rádi přečtou a tím ho podporují.