Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Grant Nadace Ivana Dejmala  Ježkovníky

Grant Nadace Ivana Dejmala Ježkovníky

  • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek

4. 10. 2021

Ježci jsou užiteční savci, kteří se v našem areálu školy také vyskytují. Občas je nalezneme před zimou zalezlé v kupách shrabaného listí, a tak jsme se rozhodli, že jim vybudujeme zimní úkryty ježkovníky Díla se ujala p. učitelka Gabriela Fišarová, která s p. Fišarem a deváťáky v hodinách praktických činností vyrobila tyto zimní příbytky.


Na zakoupení materiálu a potřebného nářadí jsme použili prostředky z grantu nadace Ivana Dejmala. Zavázali jsme se vybudovat jeden ježkovník, ale žáci vyrobili čtyři! Ty jsme rozmístili na vhodná místa a teď je jen na našich bodlináčích, zda nabízené zimní ubytování využijí.

Minulý týden jsme objevili menšího ježka a zkusmo ho umístili do ježkovníku, neboť se zrovna vyskytoval v místě, kde by mohl přijít k újmě, což by nás velmi mrzelo. Chvilku zde pobyl, ale pak již zase vyrazil na cestu areálem. Byl nalezen ve školní lesní učebně, kde jsou také umístěné tyto příbytky. Neboť není ještě dostatečně velký, byly mu nabídnuté jako příkrm granule pro kočky, do nichž se s chutí pustil. V místě jeho výskytu jsme také umístili pítko s vodou.