Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Podpora integrace cizinců města Česká Lípa v roce 2020

Dotace Ministerstva vnitra České republiky bude využita ke zkvalitnění soužití a zlepšování vzájemných vztahů mezi cizinci pobývající ve městě Česká Lípa a občany města Česká Lípa, na podporu integrace cizinců do společnosti, k odstranění sociokulturních, komunikačních a adaptačních problémů žáků a dětí cizinců, potlačení xenofobie ve společnosti.

ZŠ Špičák se zapojila do projektu města Česká Lípa spolu s Českolipským klubem třetího věku a několika příspěvkovými organizacemi města Česká Lípa.

Projekt bude realizován v roce 2020 a z dotace bude financován až do výše 1 665 019 Kč, tj. 90% způsobilých výdajů.