DROBNÉ ZPRÁVY

    Žádné události k zobrazení

Archiv

Kalendář

July 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Řád školní družiny a školního klubu

Řád Školní družiny, školního klubu při Základní škole Česká Lípa, 28. října 2733, přísp. org.

1. Školní družina a školní klub jsou zřízeny jako součást školy. ŠD a ŠK řídí ředitel školy, který jmenuje vedoucí vychovatelku. Pedagogičtí pracovníci ŠD a ŠK /dále jen vychovatelky/ jsou členy pedagogické rady školy.

2. Do ŠD mohou být zařazeni žáci 1. stupně ZŠ, do ŠK jsou zařazeni žáci 2. stupně, výjimečně i žáci 1. stupně, pokud nejsou přihlášeni ve ŠD.

3. ŠD a ŠK realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování především formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, dále umožňuje přípravu dětí na vyučování formou didaktických her.

4. ŠD, ŠK umožňuje přihlášeným žákům účast na dalších formách zájmové činnosti organizovaných ŠD, ŠK a školou.

5. ŠD se dělí do oddělení, která se naplňují do počtu 25 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků. Ve ŠK je maximální počet dětí 30.

6. Rodiče přihlášeného žáka písemně sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka, omlouvají nepřítomnost žáka ve ŠD a ŠK. Veškeré změny, ke kterým dojde ve způsobu docházky během školního roku, sdělí ŠD písemně.

7. Provoz ŠD, ŠK začíná v 6.15 hodin a končí v 16.30 hodin. Výchovně vzdělávací, rekreační a ostatní činnost je organizována do 15.00 hodin se všemi žáky ŠD a ŠK.

8. Vychovatelka ŠD po skončení ranního zaměstnání předává žáky 1. tříd dozorující učitelce, žáky 2. – 4. tříd odvede vychovatelka k jejich šatnám. Po ukončení vyučování vychovatelka opět žáky převezme od příslušného vyučujícího.

9. Za bezpečnost žáků ve ŠD a ŠK plně odpovídá vychovatelka, a to od příchodu žáka až po jeho odchod. Docházku žáků pravidelně docházejících do ŠD, ŠK zapisuje vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce a žáků docházejících do ŠD nepravidelně zaznamenává do Docházkového sešitu /příchod i odchod/. Vychovatelka dbá na bezpečnost dětí ŠD, ŠK v době probíhající výuky tělesné výchovy na školním hřišti.

10. Vychovatelka vede dokumentaci.

11. Veškeré písemné žádosti rodičů /např. změna odchodu, omluvenky/ budou založeny do dokumentace ŠD a ŠK.

12. Vychovatelka nevydá žáka osobě, která není na zápisovém lístku uvedena. V případě, že rodiče písemně požádají o předání dítěte jiné než výše uvedené osobě, učiní tak až po zjištění totožnosti této osoby.

13. Pro chování žáků ve ŠD a ŠK platí řád školy.

14. Za pobyt ve ŠD hradí rodiče poplatek 170, – Kč v hotovosti /peníze přebírá vychovatelka/ vždy do 15. dne v měsíci. Při opakovaném nezaplacení bude žák ze ŠD nebo ŠK vyloučen.

15. Vychovatelka ŠD, ŠK prokazatelně seznámí rodiče na začátku každého nového školního roku s tímto řádem ŠD. Zároveň upozorní rodiče na včasné „vyzvednutí“ žáka. Pokud do 16.30 hodin si žádný z rodičů nebo jimi pověřených osob žáka ze ŠD neodvede, informuje příslušná vychovatelka ředitele nebo zástupce ředitele, popř. Policii ČR či oddělení péče o dítě OkÚ. V žádném případě nelze žáka pustit samotného domů.

16. Vedoucí vychovatelka zajistí, aby s tímto řádem byly seznámeny všechny vychovatelky ŠD, ŠK případně osoby, které ve ŠD vychovatelku zastupují.

Tento řád školní družiny nabývá účinnosti dne 1. září 2005

Pavlína Víchová – vedoucívychovatelka

Mgr. Libor Šmejda – ředitel školy