Kategorie kurzů:


D6
Učitel: Kurdzielová Iveta
Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Dějepis pro 6. ročník
Učitel: Šmejda Libor
Probíráná témata - úkoly a zápisy, prověrky, testy, dokumenty a další materiály.

Dějepis pro 7. ročník
Učitel: Šmejda Libor

Probíraná témata - úkoly a zápisy, prověrky, testy, dokumenty a další materiály.

Dějepis pro 8. ročník
Učitel: Šmejda Libor

Probíraná témata - úkoly a zápisy, prověrky, testy, dokumenty a další materiály.
Dějepis pro 9.ročník
Učitel: Šmejda Libor
Probíráná témata - úkoly a zápisy, prověrky, testy, dokumenty a další materiály.